Facebook

Polityka prywatności

Wersja robocza

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna! IN AUDITO cieszy odwiedzanie naszych stron internetowych przez użytkowników oraz zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. My szanujemy sferę prywatną i bierzemy poważnie ochronę danych osobowych. Dlatego dbamy o ufną kooperację przy odwiedzaniu naszych stron internetowych. Przestrzeganie wymogów prawnych odnośnie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych jest dla nas rzeczą oczywistą. Zobowiązujemy naszych pracowników i inspektorów ochrony danych do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aktualizacja oświadczenia o ochronie danych osobowych w tej wersji reflektuje zmiany w prawie o ochronie danych osobowych. Podstawowe przepisy europejskiego prawa o ochronie danych osobowych są umieszczone w ustawie Unii Europejskiej (RODO). W następujących rozdziałach informujemy w sposób szczegółowy i przejrzysty o formie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w zakresie naszych ofert w Internecie i z nimi powiązanymi stronami internetowymi. Poza tym chcemy niniejszym poinformować o należnych prawach użytkownika.

Odpowiedzialny organ

Odpowiedzialny organ za zbieranie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych w zakresie RODO, innych w Unii Europejskiej obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach z charakterem ochrony danych osobowych jest: IN AUDITO Media GmbH, Hermann-Landmann-Straße 11B, 04416 Markkleeberg

Redakcja danych w naszej firmie

Redakcja ogólnych danych dostępu i informacji

Przy każdym otwarciu jednej z naszych stron internetowych przesyłają wyszukiwarki internetowe, używane na urządzeniach końcowych, w sposób automatyczny, szereg ogólnych danych dostępu i informacji na serwer naszej strony internetowej/aplikacji, które są tymczasowo na tak zwanym Log-File zapisywane. IN AUDITO nie ma wpływu na ten proces.

W tym procesie mogą zostać rejestrowane, też bez aktywnego udziału użytkownika, następująco opisane informacje i zapisywane, aż do ich automatycznego usunięcia.

 • Adres IP urządzenia z dostępem do Internetu
 • Data i czas wejścia na stronę internetową
 • Strona internetowa/aplikacja, którą używa się do otwarcia stron internetowych (referrer-url)
 • Używany typ wyszukiwarki internetowej i jej wersja
 • System operacyjny komputera z dostępem do Internetu
 • Nazwa dostawcy usług internetowych
 • Podstrony internetowe, które są przekierowywane na nasze strony internetowe za pomocą systemu używanego do odwiedzania naszych stron internetowych
 • Z naszej strony ściągane pliki, np. w formacie PDF lub Word

Podstawę prawną do przetwarzania adresu IP stanowi art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z powyżej wymienionych celów do zbierania danych. Przy przetwarzaniu ogólnych danych dostępu i informacji IN AUDITO nie wnioskuje tożsamości osób. Adres IP urządzenia końcowego oraz wszystkie inne powyżej wymienione dane są przetwarzane raczej żeby,

 • zapoznać się z aktywnością użytkowników i do sporządzenia statystyk
 • opublikować prawidłowo treść naszych stron internetowych
 • zoptymalizować treść i reklamę naszych stron internetowych
 • zagwarantować stałą sprawność systemów techniczno-informacyjnych i techniki naszych stron internetowych
 • móc oddać do dyspozycji organom ścigania wymagane informacje w przypadku przestępności komputerowej

Przetwarzanie danych osobowych

Skorzystanie z oferty internetowej firmy IN AUDITO i jej znaków towarowych jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobistych. Korzystając z naszych usług za pomocą naszych stron internetowych może być konieczne przetwarzanie danych osobistych. Dane są intepretowane jako osobowe, kiedy mogą zostać jednoznacznie przydzielone jednej osobie. Przetwarzanie danych osobowych obywa się zawsze w zgodzie z RODO i w zgodności z aktualnymi przepisami odnośnie ochrony danych osobowych oddziaływującymi na IN AUDITO. To oznacza, że dane użytkowników są tylko przetwarzane przy posiadaniu prawnego pozwolenia. To oznacza, jeżeli przetwarzanie danych jest nakazane ze strony prawnej, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów według art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Dane osobowe są informacjami, które są używane do rozpoznania tożsamości. W zakres informacji wchodzą dane jak np. nazwa osoby, adres pocztowy lub mailowy, numer telefonu, miejscowość, nazwa użytkownika lub inne specyficzne cechy, które są wyrazem tożsamości fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej, kulturalnej lub socjalnej. W dodatku do danych dostępu zapisujemy dane osobowe tylko wtedy, kiedy użytkownik wyrazi na to zgodę w sposób dobrowolny, np. w ramach ankiety, prośby o kontakt, zameldowania do otrzymywania newslettera lub w ramach przeprowadzenia zamówienia przez Internet. Dane osobowe są przetwarzana tylko w koniecznym zakresie i w zakresie, na który użytkownik wyraził zgodę lub do celów prawnie uzasadnionych. Przetwarzanie danych osobowych przez IN AUDITO do innych celów – przede wszystkim do celów marketingowych – odbywa się tylko przy otrzymaniu wyraźnej zgody danego użytkownika jeszcze przed przepisywaniem jego danych do danego celu.

IN AUDITO Newsletter

Za pomocą newslettera otrzymują użytkownicy możliwość otrzymywania informacji dotyczących nowości i aktualnych ofert z domu szybkieogloszenie.com oraz z branży. O ile zostanie wypełniony formularz do subskrypcji naszego newslettera z podaniem adresu mailowego i dobrowolnie imiona i nazwiska, następnie przez kliknięcie na button „abonuję bezpłatny newsletter“, i potwierdzenie na koniec rejestracji poprzez potwierdzenie lika przesłanego mailem na podany adres mailowy (Double-Opt-in-Verfahren), będziemy w stanie przetworzyć i wykorzystać adres mailowy do regularnego wysyłania naszego newslettera. Subskrypcja do newslettara odbywa się na podstawie dobrowolnej a wszystkie dane osobowe są przechowywane poufnie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody danej osoby według art. 6 ust. 1 punkt a RODO i tylko w ramach wysyłania newslettera od szybkieogloszenie.com Do automatycznego wysyłania spersonalizowanego newslettera posługujemy się usługami serwisowymi funkcjonujących na bazie internetowej usługodawcy rapidmail GmbH oraz aplikacji „MailChimp”, platformy do wysyłania newsletterów usługodawcy z US Rocket Sciene Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave Ne 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Do tego celu zawarliśmy umowę z obydwoma usługodawcami zachowując przepisy według art. 28 RODO, w których usługodawcy zobowiązali się przetwarzać dane użytkowników tylko w przez nas dozwolonym zakresie i w ramach przestrzegania ochrony danych na aktualnym poziomie w Unii Europejskiej. Więcej informacji są dostępne w oświadczeniu o ochronie danych usługodawcy „Rapidmail“ https://www.rapidmail.de/datensicherheit oraz w warunkach użytkowania https://www.rapidmail.de/agb oraz https://mailchimp.com/legal/privacy/. Poza tym „MailChimp” jest certyfikowany pod porozumieniem Pricacy-Shield i gwarantuje w ten sposób dostosowanie się do europejskich przepisów odnośnie ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). W razie woli wypisania się z newslettera umożliwiamy rezygnację i wykreślenie z listy odbiorców naszego newslettera w każdej chwili. Do tego celu wystarczy wysłać maila na adres datenschutz@inaudito.de. Dalszym oferujemy wypisanie się z listy odbiorców poprzez użycie linka do rezygnacji z newslettera.

Kontakt

Przy podjęciu kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu lub e-maila przetwarzamy przekazane nam dane wraz z przekazanymi danymi osobowymi przy przestrzeganiu przepisów według art. 6 ust. 1 punkt b RODO (do przeprowadzenia zobowiązań umownych) do celów oferowania zapytanych usług. W celach lead generation i do długofalowego i odnoszącego sukces dialogu marketingowego z naszymi grupami docelowymi korzystamy z aplikacji salesforce – usługi firmy salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München. Do tego celu zawarliśmy umowę z tym usługodawcą zachowując przepisy według art. 28 RODO, w której usługodawca zobowiązał się przetwarzać dane użytkowników tylko w przez nas dozwolonym zakresie i w ramach przestrzegania ochrony danych na aktualnym poziomie w Unii Europejskiej. Więcej informacji są dostępne w oświadczeniu o ochronie danych usługodawcy https://www.salesforce.com/de/company/impressum/

Firma, prezentacja online oraz optymalizacja strony

Stosowanie Cookies

My chcemy lepiej poznać naszych użytkowników, żeby zaoferować jak najlepszy serwis i tym samym uszanować oczekiwania do przetwarzania danych osobowych. W związku z tym stosujemy tak zwane cookies (własne i od stron trzecich) i podobne technologie na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Cookies to małe pliki tekstowe, które są stosowane na całym świecie jak i w Polsce przez wiele stron internetowych. Cookies są generowane automatycznie przez przeglądarkę podczas korzystania z naszych stron internetowych i zapisywane przez nasz serwer na twardym dysku urządzenia końcowego (komputer lub urządzenie mobilne) użytkownika. Cookies zapisane na rządzeniach nie tworzą zagrożenia, nie posiadają wirusów, trojanów lub innych szkodliwych software. Cookies zawierają informacje o specyficznych cechach urządzenia końcowego. Nasze Cookies nie zawierają danych osobowych. Zapisywane przez nasz serwer Cookies mogą być tylko odczytywane przez nas przy ponownym korzystaniu z naszych stron internetowych i przez żadną inną stronę internetową. Do celów polepszenia korzystania z naszych ofert, stosujemy tak zwane session-cookies, które pomagają rozpoznać, które z naszych stron użytkownik już odwiedził. Po opuszczeniu naszych stron internetowych automatycznie usuwamy je. Do celów polepszenia pobytu na naszych stronach internetowych stosujemy tymczasowe Cookies, które są zapisywane na twardym dysku urządzenia końcowego tylko na określony czas. Podczas ponownego odwiedzenia naszych stron internetowych jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik już raz odwiedził nasze strony internetowe i jakie informacje zostały wpisane i ustawienia dokonane, tak żeby nie trzeba było ich ponownie wpisywać. Poza tym stosujemy Cookies do celów tworzenia statystyk o używaniu naszych stron internetowych, ciągłej analizy i optymalizacji naszych ofert internetowych jakże do przedstawienia informacji dopasowanych do wymogów użytkownika. Te Cookies umożliwiają nam rozpoznać użytkownika w sposób automatyczny, kiedy ponownie odwiedza nasze strony internetowe. Te Cookies usuwamy automatycznie po określonym czasie. Większość przeglądarek są tak ustawione, że automatycznie akceptują Cookies. Oczywiście istnieje możliwość korzystania z naszych stron internetowych bez Cookie. Przy braku zainteresowania w skorzystaniu z zalet jakie mają Cookie istnieje możliwość deaktywowania ich w ustawieniach przeglądarki. Deaktywowanie usług Cookie może prowadzić do ograniczenia funkcjonowania naszych ofert internetowych. W dalszym, czas zapisywania Cookie jest zależny od celu ich stosowania i nie jest zawsze taki sam. Poniżej przedstawiona lista zawiera więcej informacji na temat deaktywowania i zarządzania ustawień odnośnie Cookie w danej przeglądarce: Google Chrome:
 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Przekazywanie danych osobom trzecim

IN AUDITO świadczy usługi także w ramach współpracy z wybranymi partnerami. Ci także są zobowiązani do przestrzegania przepisów odnośnie przetwarzania danych i są w dodatku uwzględnieni w projekcie do ochrony danych firmy IN AUDITO Media GmbH. Przekazujemy dane osobom trzecim tylko w celach prawnie obowiązujących (przy przetwarzaniu danych zleceniowych jak np. zlecenie internetowe) i tylko w sposób jak opisany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim tylko w ramach zapotrzebowania efektywnego funkcjonowania gospodarczego dla celów w zakresie zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO albo dla celów uzasadnionego interesu według art. 6 ust. 1 punkt f RODO.

Nie przekazujemy osobom trzecim inne informacje, jak np. dobrowolnie przekazane nam dane odnośnie obszaru zainteresowania. Przekazujemy dane osobowe podmiotom administracji publicznej i urzędom tylko w ramach zobowiązań prawnych i sądowych.

Odbiorcy poza UE

Nie biorąc pod uwagę w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych przedstawione procesy przetwarzania danych, nie przekazujemy innym osobom trzecim z siedzibą poza Unią Europejską lub z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym EOG.

Prawa osoby odnośnie ochrony danych osobowych

Według RODO przysługują każdej osobie poniżej wymienione prawa przy spełnieniu nadanych wymogów prawnych, w tym odwołać nam raz przekazaną zgodę:

 • prawo do informacji według art. 15 RODO
 • prawo do poprawienia danych według art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych osobowych według art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych według art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych według art. 20 RODO
 • prawo do wniesienia zażalenia według art. 21 RODO

W przypadku, kiedy przez firmę IN AUDITO zostały publicznie opublikowane dane osobowe i nasza firma jest zobowiązana jako osoba odpowiedzialna za usunięcie tych danych według art. 17 ust. 1 RODO, wtedy IN AUDITO podejmie stosowne kroki, także w formie technicznej, przy uwzględnieniu mających do dyspozycji technologii i kosztów implementacji, do poinformowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że dana osoba zażądała usunięcie wszelkich linków prowadzących do jej danych osobowych albo do wszelkich kopii lub replikacji tych danych osobowych przez innych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile ich przetwarzanie jest niezbędne. W poszczególnym przypadku pełnomocnik ds. danych osobowych firmy IN AUDITO przejmie sprawę. W przypadku, kiedy przepisy prawne nie pozwalają na usunięcie danych, zablokujemy dostęp do danych i będą dostępne tylko w ramach obligacyjnych przepisów prawnych.

Skorzystanie z prawa odwołania

O ile przetwarzanie danych osobowych przez firmę IN AUDITO już nie będzie pożądane, istnieje prawo według art. 21 ust. 2-4 RODO do odwołania w każdej chwili pozwolenia do przetwarzania danych osobistych. Odnośnie do tego wystarczy wysłać maila na adres datenschutz@inaudito.de. Prawo do usunięcia danych według art. 17-19 RODO nie ma wpływu na prawne przepisy odnośnie zablokowania danych zamiast ich usunięcia.

Osoba kontaktowa ds. ochrony danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych na stronach internetowych firmy IN AUDITO Media GmbH jest IN AUDITO Media GmbH Kontakt Hermann-Landmann-Straße 11B, 04416 Markkleeberg, Niemcy, Telefon +48 22 307 33 96

Bezpieczeństwo danych

Firma IN AUDITO podejmuje ciągle odpowiednie techniczne i organizacyjne kroki zabezpieczające utrzymanie kompleksowej ochrony danych osobistych przed manipulacją, częściowym lub całkowitym utraceniem i przed dostępem przez osoby nieupoważnione. Nasze systemy zabezpieczające są dostosowywane na bieżąco odnośnie do rozwoju technicznego.

Obok zabezpieczenia otoczenia operacyjnego stosujemy np. w całej ofercie internetowej metodę szyfrującą. Wszystkie przekazane dane osobowe, wraz z danymi do płatności, są przekazywane za pomocą ogólnie używanych standardowych protokollów SSL (Secure Socket Layer), żeby zapobiec dostęp do danych nieupoważnionym osobom trzecim. SSL to bezpieczny i sprawdzony standard, który np. także jest stosowany przy online-banking. Bezpieczne połącznie za pomocą SSL można rozpoznać po symbolu małej kłódki, która jest w tym wypadku zamknięta i po adresie www zaczynającym się z „https”. Ale zwracamy uwagę, że przekazywanie danych za pomocą Internetu z zasady posiada luki w zabezpieczeniu (np. przy komunikacji drogą mailową), i dlatego nie ma gwarancji na całkowite wykluczenie dostępu do danych przez nieupoważnione osoby trzecie.

Zastrzeżenie

IN AUDITO zachowuje sobie prawo do podjęcia zmian lub uzupełnienia w każdej chwili oświadczenia do ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu aktualnych przepisów do ochrony danych. Wszystkie nowe zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Nowe oświadczenia odnośnie ochrony danych osobowych wchodzą w życie od dnia ich opublikowania. Polecamy odwiedzanie tej strony regularnie, żeby zapoznać się z aktualną wersją.

Data ostatniej aktualizacji: Maj 2018 r.

Siedziba szybkieogłoszenie.com

Profesjonalizm w pełnym wymiarze

Lista współpracujących z nami internetowych portali o pracę, na których możesz za naszym pośrednictwem opublikować Twoje ogłoszenie.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz indywidualnej oferty dostoswanej do Twoich potrzeb? Skontaktuj się z naszym specjalistą od wszystkich spraw:

Maria Kossorowski

Maria Kossorowski

Account Manager

Telefon +48 - 22 - 307 33 96
Fax +49(0) 341-25 66 98 30
E-Mail m.kossorowski@szybkieogloszenie.com

Skontaktuj się z nami
Michał Grocholski

Michał Grocholski

Key Account Manager

Telefon +48 - 22 - 307 33 96
Fax +49(0) 341-25 66 98 30
E-Mail michal.grocholski@szybkieogloszenie.com

Skontaktuj się z nami